JOBBA MED MIG

Översättning

Automatiska översättningsverktyg är fantastiska för den som snabbt vill förstå innehållet i en text på ett främmande språk. För att producera text fungerar de mindre bra. Ofta översätter de ord för ord, men en bra översättning kräver mer än ett statiskt byte från ett språk till ett annat. Kultur, uttryckssätt, stilnivå och mottagarnas förkunskaper måste tas med i beräkningen för att skapa en fungerande text.


Som mänsklig översättare placerar jag texten i ett sammanhang och gör de anpassningar som krävs för att den inte ska kännas översatt utan stå på egna ben. Jag översätter främst från engelska och franska till svenska och sango, och mellan svenska och sango.

Korrekturläsning, granskning & redigering

Vad är skillnaden? Och hur ska du veta om din text behöver korrekturläsas, granskas eller redigeras? Lite kort kan det förklaras så här:


En korrekturläsning åtgärdar direkta felaktigheter. Till exempel kontrolleras stavning, skiljetecken och ord som hamnat fel eller saknas. Även uppenbara strukturella fel som till exempel felsyftningar kan åtgärdas. Målet är att texten ska vara korrekt och konsekvent.


En granskning går djupare än en korrekturläsning. Fokus är att anpassa texten till dess syfte och mottagare. Det kan till exempel innebära att förändra dispositionen, stärka den röda tråden och förenkla meningar så att texten blir lättare att läsa. Målet är att skapa en text som fungerar i sitt sammanhang.


En redigering innebär en omarbetning av texten. Det kan handla om en vetenskaplig artikel som ska göras om till en populärvetenskaplig text, eller en faktatext som ska anpassas för barn. Målet är att skapa en ny text av befintligt material.

Textproduktion

Vet du vad du vill säga men har svårt att formulera det i text? Ibland är det enklare att låta någon annan sköta skrivandet. Jag är en erfaren skribent som har skrivit och skriver texter inom en mängd olika områden och genrer, både för egen del och åt andra. Jag har arbetat hemsidor, utbildningsmaterial, tidningsartiklar, verksamhetsberättelser, bloggar, faktatexter och mycket annat. Jag utgår från dina önskemål och din muntliga berättelse eller dina anteckningar, och du har inflytande över texten under hela processen.