Nestories text och översättning

LÅT MIG FIXA TEXTEN

OCH FÅ TID ÖVER TILL ANNAT

Att jobba med texter, hur svårt kan det vara? Att designa en webbplats eller göra en elinstallation, det är sådant som kräver specialkunskaper, särskilda behörigheter och verktyg, det vet vi. Men skriva, det borde man väl kunna göra själv?


Så här är det många som tänker. Och visst ska du skriva själv om du känner att det fungerar bäst för dig! Samtidigt är det många som kämpar med sina texter och med just känslan att man "borde kunna". För den som inte regelbundet arbetar med skrivande kan det kosta mycket tid och energi att ta fram en text som känns riktigt bra. Det här är tid som du annars skulle kunna lägga på annat. I andra änden finns också de personer som ska läsa texten. Hur mycket extra tid behöver de lägga på att ta till sig en text som inte riktigt gör det den ska?


Jag har jobbat professionellt med text och översättning i många år, och i många olika sammanhang. Jag har stött på de flesta typer av problem när det gäller skriftlig kommunikation. Det betyder inte att jag har en färdig lösning på allt, men det har gett mig en stor verktygslåda och något jag skulle kalla hantverkskunskap. Jag kan text. Och jag vill gärna låta den kunskapen bli till glädje för fler.


Hur kan jag hjälpa dig?

Textproduktion

Ibland vet du precis vad du vill säga, men inte hur du ska säga det. Jag skriver åt dig! Jag utgår från din muntliga berättelse eller dina anteckningar och arbetar fram en text som du själv äger och sedan kan utveckla och använda som du vill.

Granskning och redigering

Känns texten inte klockren? Har du kört fast? Behöver du någon annans blick och lite nya perspektiv? Jag läser, bollar idéer, kommer med förslag och hjälper dig att få texten dit du vill.

Översättning

Sitter du med rätt text, fast på fel språk? Jag jobbar med texter på svenska, engelska, franska och det centralafrikanska språket sango. Jag har översatt allt från officiella rapporter och avtal till filmade intervjuer och personlig korrespondens.

Korrekturläsning

Ska det stå ned eller ner? 20% eller 20 %? Röda korset eller Röda Korset? Och hur funkar det med radbyten och styckeindelning? Jag har koll och ser till att du får det också.

SAGT OM ATT ARBETA MED MIG

"Emelie är lätt att samarbeta med. Hon har en mycket god språkkänsla och en god förmåga att få texter att bli stringenta och kärnfulla. Vi arbetar inom bistånds-branschen och ofta med trosbaserade organisationer i andra länder som delvis har en annan världsbild och kultur än den svenska. Hennes förkunskaper om både kultur och språkbruk i dessa kontexter är ovärderliga. Vi samarbetar med henne för översättning, korrektur och språk-granskning gällande främst svenska och franska, men också engelska texter."


Per Lilja

PMU, senior rådgivare

"Emelie Nestor är en mycket grundlig läsare. Hon lägger märke till felaktigheter och ger förslag på generella förbättringar i texter. Dessutom kommunicerar hon dessa på ett tydligt och förklarande sätt. Jag hade stor nytta av Emelies läsning inför att mitt avhandlingsmanus skulle gå i tryck."


Tobias Axelsson

Örebro universitet